Gryps z aresztu w sprawie Armii Krajowej.

16.02.2021

Cięty od garnca zaaresztował mnie na 7 dni, uniemożliwiając skomentowanie (...)

czytaj więcej